منتظران مهدی موعود http://goleyasezahra.mihanblog.com 2020-08-05T15:50:20+01:00 text/html 2007-09-04T04:39:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com مریم سعادت معرفت! http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/57 <p align="center"><font face="courier new,courier,monospace" color="#330000" size="4"><strong>یه خورده زیاده ولی اگه تا تهش نخونی ضرر عمده ای کردی!!</strong></font></p><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4"></font></p><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">معرفت!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">ای بابا چی بگم از این کلمه</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">که شده مثله سوزن تو انبار کاه!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">به خدا!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">به نظر من هر آدمی </font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">هر چقدر دل بزرگتری داشته باشه</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">معرفتشم بیشتره!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">حالا کو دل بزرگ!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">اگه بهت بگن خدا چرا دل رو آفرید ؟</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">چی میگی؟</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">اصلا بزار اول از عشق بگیم</font></p><br /><p align="center"><font size="4"><img style="WIDTH: 304px; HEIGHT: 251px" height="251" src="http://i14.tinypic.com/2rdi4gx.jpg" width="304" /></font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">نمیدونم چرا تا حرف عشق میشه</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">همه فرار میکنن!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">ای بابا شما چرا!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">مممممم</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">عشق به دو دسته تقسیم میشه</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">زمینی و آسمونی!</font></p><br /><p align="center"><font face="Times New Roman" color="#ff0000" size="4">یكی میگفت من این تقسیم بندی رو قبول ندارم!</font></p><br /><p align="center"><font face="Times New Roman" color="#ff0000" size="4">نظر شما چیه؟</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">زمینیش که الا ماشالله</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">سه سوته عاشق میشن</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">به قول مادر بزرگم</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">عشقم عشقای قدیم!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">دختر و پسر وقتی هم دیگرو میدیدن که عاقد داشت نطق میکرد </font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">النکاه السنتی!!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">به خوبیو و خوشی باهم زیر یه سقف زندگی میکردن</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">همین جوری که داشتم به عینک مامان بزرگم نگاه میکردم</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">گفتم ای بابا مامان جون</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">گذشت اون موقعه ها</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">الان فدات شم معرفت و نجابت و غیرت </font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">شده قضیه ی کفش سیندرلا<img border="0" src="Http://mihanblog.com/Yahoo/21.Gif"></font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">یه نگاه از پشت عینکش به من میکنه و میگه</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">تقصیر خودتو ننه!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">چرا مادرم؟</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4"></font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">حتما چون آپارتمان نشینیمو و سال به سال </font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">همسایه همسایه رو نمیبینه؟</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">تقصیر ما چیه که مثل شما ها یه حیاط با یه حوض نقلی و</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">با کلی و صفا و مهربانیو همدلی نداریم؟</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">ادامه میده میگه:</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">اون موقعه ها صفا بود</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">حرف از بیمعرفتی نبود!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">دغدغه ی مردم بنزین و پول و بیماری وترفیک و قهر ...</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">این حرفا نبود</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">حالا چی</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">؟؟</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">دوست دوستشو سالی یه بارم نمیبینه!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">مادر و پدر از بچه هاشون گله مندن</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4"></font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">بچه ها به قول شما ها</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">با کلاس شدن!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">بگو ننه ببینم !</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">با کلاس بودن یعنی اینکه بعد کلی خون جگر خوردن و بزرگ کردن اولاد</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">بری و یه گوشه آسایشگاه سامندان </font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">بزاریش به امونه خدا؟؟!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">سالی یه بارم نگی مادر و پدری هم داشتی؟!؟!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">دخترم ! </font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">اون موقعه ها میشد تو تاریکیه شب تک تک ستاره هارو بشمری!</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">شب و روزم با صفا بود</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">ایقدر سقف آسمون به حیاط خونه ها نزدیک بود که</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">میشد مثل ریحونای باغچه ی آقا بزرگ</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">از آسمون ستاره چید</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">به همین اندازه دل مردم هم به خدا نزدیک بود</font></p><br /><p align="center"><font face="Arial" color="#ff0000" size="4">مثل ریحونای باقچمون.....<br /></font></p><br /><p align="center"><img style="WIDTH: 332px; HEIGHT: 260px" height="260" src="http://www.aftab.ir/articles/health_therapy/nutrition_health/images/5c3f34df42a04e20e171c2f095e6fc35.jpg" width="332" /></p> text/html 2007-08-26T05:38:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com یه منتظر نیمه شعبان آمد http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/56 <font size="4">               ...:::...<img hspace="0" src="http://www.herat.co.uk/mnajat/bismillah.gif" align="baseline" border="0" />...:::...</font><p /><p align="center"><font size="2"><strong><font color="#ff6600">نیمه شعبان است<br /></font></strong>وصدای سبز پای بهار می آید<br />زمزمه روشن عندلیبان وصل می وزد<br />نبض حضور منتشر شقایق در رگه های خشك غیرت زمین می تپد<br />و از مجمع اهل بیت گل سرخ ، رایحه دلاویز دیگری جاده های خاكی زمان را خوشبو می دارد<br /><strong><font color="#ff6600">نگــــــــارا</font><br /></strong>روایت هجر تو<br />قصه العشق لا انفصام لها<br />همه لحظه های ماست ، دیگر اكنون<br />منتظران و چشم انتظارانت را به نگاهی و اشاره ایی و دعایی بنواز</font></p><p align="center"><font size="2"><img style="WIDTH: 351px; HEIGHT: 262px" height="262" hspace="0" src="http://tinypic.com/dqr9e1.jpg" width="351" align="baseline" border="0" /></font></p><p align="center"><br /><strong>انشا الله این آخرین شعبان انتظارمونه</strong></p><p align="center"><strong>یعنی میشه من تا ظهور آقا زنده مونم؟</strong></p><p align="center"><strong>یعنی میشه من یکی از اصحاب آقا باشم؟</strong></p><p align="center"><strong>یعنی میشه چشمهای من به جمال آقا روشن بشه؟</strong></p><p align="center"><strong>یعنی میشه آقا بیاد  و این همه ظلم تموم بشه؟</strong></p><p align="center"><strong>یعنی میشه............</strong></p><p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #663333"><font color="#66ffff">&lt;&lt;</font><strong><font color="#00ffcc">اللهم عجل لولیک الفرج....آمین</font><font color="#66ffff">&gt;&gt;</font></strong></font></p><p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#cc3300" size="2">عزیزان من</font></strong></p><p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#cc3300" size="2"> من یه خورده کم میآم تو اینترنت .یه خورده که چه عرض کنم.یه خورده مشغله کاریم زیاده .خانم سعادت به جای من مینویسن .</font></strong><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#cc3300" size="2">من که نیستم بی معرفتی نکنین بیاین نظر بدیناااااا</font></strong></p><p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#cc3300" size="2">وبلاگمو تنها نزارین</font></strong></p><p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#cc3300" size="2">خدا حافظ همگی</font></strong></p> text/html 2007-07-27T02:37:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com یه منتظر میلاد عشق http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/55 <span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><p class="clear" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 0in 1.5pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><strong>میـلاد با سعادت اسد الله الغالب ، مظهر العجائب ،</strong></span></p><p /><p class="clear" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 0in 1.5pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><strong>مولود کعبه مولی الموحدین حضرت علی (ع)</strong></span></p><p /><p class="clear" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 0in 1.5pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA"><strong>بر شیعیان و همه محبان و رهپویان طریق علوی</strong></span></p><p /><p class="clear" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 0in 1.5pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span><strong>تبریک و تهنیت باد.</strong></span></p><p class="clear" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 0in 1.5pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span><strong><img style="WIDTH: 430px; HEIGHT: 371px" height="371" hspace="0" src="http://www.hashtom.ir/images/NEGAR_71.gif" width="430" align="baseline" border="0" /></strong></span></p><p class="clear" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 0in 1.5pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span><strong><img style="WIDTH: 424px; HEIGHT: 3px" height="3" hspace="0" src="http://i1.tinypic.com/mkfwwp.gif" width="424" align="baseline" border="0" /></strong></span></p><p /><p class="clear" dir="rtl" style="MARGIN: 4.5pt 0in 1.5pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>سلام</strong></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>حالتون خوبه؟</strong></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>امروز میخوام یه قصه بگم از<span style="mso-spacerun: yes">  </span>بهترین باباهای دنیا که علی گونه زیستند.</strong></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>یکی بود یکی نبود<span style="mso-spacerun: yes">  </span>………………</strong></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>سه تا داداش بودن یکی از یکی باحالتر و با صفاتر .دور هم با پدر و مادرشون خوش بودن.داداش بزرگه اسمش عیسی داداش وسطی اسمش اصغر داداش کوچیکه هم عباس.وقتی دشمن به کشورشون حمله میکنه عیسی و اصغر میرن به جنگ دشمن اما عباس میمونه خونه .هر چند خیلی دلش میخواست اونم بره.تو همون اوضاع و احوال تو یکی از روزای تلخ جنگ آقا عیسی قصه ی ما میره با یه خانم<span style="mso-spacerun: yes">  </span>خشکل که اگه بگم فرشته در حقش ظلم کردم! ازدواج میکنه.</strong></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>راستی اسم این خانم خوب فاطمه بود</strong></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>یه سال بعد هم داداش اصغر هم با یه خانم گل ازدواج میکنه. اصغر هم که بعد از مجروح شدن نمیتونه بچه دار بشه میره از پرورشگاه یه بچه ناز میاره و بزرگ میکنه.اسمشم میزاره آقا محمد..</strong></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>حاصل ازدواج عیسی و فاطمه دوتا پسر به نامهای قاسم و مهدی .قاسم سه ساله و مهدی یه ساله بود که گلچین روزگار پدر رو میبره پیش خودش .حالا موندن اصغر و عباس.عیسی که جان خودش رو فدای میهن و پایداری اسلام کرده بود اصغر هم که دو تا پاشو داده بود عباس مونده بود که چکار کنه از غافله عقب نمونه تصمیم گرفت سرپرستی قاسم سه ساله و مهدی یک ساله رو به عهده بگیره در صورتی که خودش هم مجرد بود هم خشکل…تازه بیست سال هم بیشتر نداشت و فاطمه ازش پنج سالی بزرگتر هم بود.با محبت و مهربونی قاسم و مهدی رو بزرگ کرد تا حالا .........</strong></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>سرتونو درد نیارم</strong></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>میخواستم بگم که بعضی وقتا شاید پدر واقعی بالای سر بعضی از افراد مثل من و دادشم و پسر عموم آقا محمد نباشه ولی کسی باهاشون زندگی میکنه که کل جوونیشونو و وجودشونو فدای اونا میکنه.</strong></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>من میخواستم تو این روز قشنگ روز تولد حضرت علی (ع) با تمام وجودم داد بزنم و بگم:</strong></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>بابا عیسی گل روزت مبارک</strong></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>بابا عباس گل روزت مبارک</strong></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>عمو اصغر گل گلاب روزت مبارک</strong></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong>به اندازه ی تموم دنیا…. نه نه. اصلا بزار بهتر بگم بعد از خدا هیشکی رو مثل شماها دوست ندارم و افتخار میکنم که تو همچین خانواده ای به دنیا اومدم و بزرگ شدم.</strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong></strong></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span><strong><img style="WIDTH: 424px; HEIGHT: 3px" height="3" hspace="0" src="http://i1.tinypic.com/mkfwwp.gif" width="424" align="baseline" border="0" /></strong></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></span><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span><strong>معبــود من!</strong></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span><strong>به مسجد، سجده گاه عاشقان</strong></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span><strong>و سر بر آستان نهادگان و خانه امن و آرامش تو آمده ام!</strong></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span><strong>مکانی که پروازها از آن سر گرفته</strong></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span><strong>و محل نزول فرشتگان ومجمع عاشقان ومحفل کروبیان است.</strong></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span><strong>بدان امید آمده ام که در کنار دوستان و مقربان قرار گیرم</strong></span></p><p /><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span><strong>تا شاید گوشه چشمت بر من گنه کار افتد.</strong></span></p><p /><p class="clear" style="PADDING-BOTTOM: 70px" align="center" /></p><p align="center"><img hspace="0" src="http://www.milliyet.com.tr/content/galeri/resim/1054-20051025-12.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p> </p></p><p> </p></font></font></span><p align="center"><strong><font face="Arial" size="3"></font></strong></p> text/html 2007-07-22T02:37:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com مریم سعادت قلب آدم http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/54 <div class="title" align="justify"><font face="Arial" size="3"><strong>آدمی دو قلب دارد</strong></font></div><p align="justify"><font size="2">قلبی كه از بودن آن با خبر است و قلبی كه از حضورش بی خبر.<br />قلبی كه از آن با خبر است همان قلبی ست كه در سینه می تپد<br /><img height="216" hspace="3" src="http://i10.tinypic.com/48nuiyd.jpg" width="239" align="left" vspace="3" />همان كه گاهی می شكند<br />گاهی می گیرد و گاهی می سوزد<br />گاهی سنگ می شود و سخت و سیاه<br />و گاهی هم از دست می رود...<br />با این دل است كه عاشق می شویم<br />با این دل است كه دعا می كنیم<br />با همین دل است كه نفرین می كنیم<br />و گاهی وقت ها هم كینه می ورزیم...</font></p><p align="justify"><font size="2">اما قلب دیگری هم هست.قلبی كه از بودنش بی خبریم.<br />این قلب اما در سینه جا نمی شود<br />و به جای اینكه بتپد.....می وزد و می بارد و می گیرد و می تابد<br />این قلب نه می شكند نه میسوزد و نه می گیرد<br />سیاه و سنگ هم نمی شود<br />از دست هم نمی رود<br />زلال است و جاری<br />مثل رود و نسیم<br />و آنقدر سبك است كه هیچ وقت هیچ جا نمی ماند<br />بالا می رود و بالا می رود و بین زمین و ملكوت می رقصد</font></p><p align="justify"><font size="2">این همان قلب است كه وقتی تو نفرین می كنی او دعا می كند<br />وقتی تو بد می گویی و بیزاری او عشق می ورزد<br />وقتی تو می رنجی او می بخشد...</font></p><p align="justify"><font size="2">این قلب كار خودش را می كند<br />نه به احساست كاری دارد نه به تعلقت<br />نه به آنچه می گویی نه به آنچه می خواهی</font></p><p align="justify"><font size="2">و آدمها به خاطر همین دوست داشتنی اند<br />به خاطر قلب دیگرشان<br />به خاطر قلبی كه از بودنش بی خبرند....</font></p> text/html 2007-05-17T21:35:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com یه منتظر عاشقی ممنوع! http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/53 <div class="title"><font face="Arial" size="3"><strong>             ‹‹به نام خدائی که اشک را آفرید تا سرزمین عشق آتش نگیرد››</strong></font></div><p align="justify"><font size="2">در طلب نیازی بودم که راهی دیاری از جنس بلور و ناب شیشه ای شدم. از دور نوری شفاف سو سو میزد و مرا بی اختیار به سمت خود فرا میخواند . <br />من هم آرام آرام به  راه نزدیکتر و نزدیکتر میشدم . طپش قلبم شدید و شدید تر میشد . اما آرامش خاصی از درون بر من هویدا بود. آبادی آشکار شد . گامهایم از پیش سبکتر شده بود .قبل از ورودی آبادی بر تابلویی <img style="WIDTH: 214px; HEIGHT: 161px" height="161" hspace="2" src="http://www6.airnet.ne.jp/oumesan/gallery/daffo316.jpg" width="214" align="left" vspace="2" border="1" />اینچنین نوشته بود: <font size="3"><font face="Arial"><strong><font color="#0000ff">‹‹</font></strong> </font></font><strong><font color="#0000ff"><font face="Arial" size="3">دراین دیار جز عاشقی ممنوع! ››</font> </font></strong>این جمله مرا مصممتر از قبل و کنجکاوتر کرد که معنای این جمله را بیابم.<br />وارد آبادی شدم. پیری را دیدم که کوله ای بر پشت خمیده اش به دوش میکشید.زنی را دیدم دست بر زانوانش گرفته و لالایی زمزمه میکند.کودکی را دیدم چشم گریان که نه از برای بازی های کودکانه است که اشک میریزد.دخترک جوانی را دیدم که چشم به دری دوخته و اشک میریزد. در این دیار فقط سادگی دیدم .خبری از عیش و خوشی بی معنا ، نبود . اگر تلاشی بود فقط برای رسیدن به معنای همان سر در ورودی شهر بود.<br />از مردی میان سال پرسیدم:چگونه این همه سادگی را به شهرتان آذین کرده اید و چرا در این جا خبری از سر خوشی نیست . هر کس اگر به کاری مشغول است فقط در چشمانش چیزی غریب موج میزند. دوست دارم بدانم این موج از چیست؟<br />نگاهی غریب به من انداخت و گفت:مگر نمیدانی سالهاست که ما منتظریم و بوی او را میشناسیم.میدانیم که روزی خواهد آمد . و چون به بازگشت او ایمان داریم خود را فقط به عشق اوبه رفع نیازی چند و تلاشی چند برابر مشغول کرده ایم و اجازه ورود عشق های ننگین و رنگین نمیدهیم .<br />آه که زمان برگشت از این دیار به محض بیرون آمدن دوباره گامهایم سنگین میشوند . . . </font></p> text/html 2007-04-23T22:34:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com یه منتظر کوچه های انتظار http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/52 <p align="center"><strong>بسم الله الرحمن الرحیم</strong></p><p align="center" /><p align="center" /><p align="center">هنوز انتظار سبز دیدگان من</p><p align="center">به جاده ای است مملو از غبار و مه</p><p align="center">به دشت پر تلاطم و مخوف و سرد</p><p align="center">و آن طرف تر آه حضور سبز تو</p><p align="center">خیال و خواهش من است</p><p align="center">بیا بیا بدان</p><p align="center">تمام انتظار من</p><p align="center">به جاده هاست</p><p align="center">به کوچه های خالی از محبت و صفاست</p><p align="center">و قبله گاه اولم هنوز میان پنجه های گرگ شب رهاست</p><p align="center">بیا بیا تمام انتظار من</p><p align="center">تمام بویه و امید من به راه توست.</p><p align="center" /><p align="center"><font color="#cc0000"><strong>تو ای روشنی میان قلب تار من</strong></font></p><p align="center"><strong><font color="#cc0000"></font></strong></p><p align="center"><img style="WIDTH: 418px; HEIGHT: 304px" height="304" src="http://popkids.persiangig.com/image/goleyasezahra/jamkaran.jpg" width="418" /></p> text/html 2007-04-10T02:34:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com مریم سعادت http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/51 <p align="center"><font size="2"><strong>بسم الله الرحمن االرحیم</strong></font></p><font size="2"><strong><p align="center"><br /></p><p align="center" /><p align="center"><font size="2"><strong><font color="#660000">جرعه عشق<br /> <br /></font></strong>گفتم: برای گریستن بهانه چیست ؟</font></p><p align="center"><font size="2">گفتند: یك جرعه عشق </font></p><p align="center"><font size="2">گفتم: برای عاشقی مجال نیست </font></p><p align="center"><font size="2">گفتند: یك نگاه </font></p><p align="center"><font size="2">گفتم: دیده‏ام رو به ویرانی است </font></p><p align="center"><font size="2">گفتند: دل مهیا كن </font></p><p align="center"><font size="2">گفتم: دل در كویر غفلت زمین‏گیر گشته است </font></p><p align="center"><font size="2">گفتند: زیر باران .</font></p><p align="center"><font size="2"></font></p><p align="center"><font size="2"></font><font color="#000033">*******</font></p><p align="center"><font size="2">ای پناه بی‏پناهان، ای انیس شب‏های بی ستاره من، </font></p><p align="center"><font size="2">این دل زار و ناتوان با تمام گنهكاریش باز رو به تو آورده است . </font></p><p align="center"><font size="2">خود بگو مگر جز تو دل به معشوق دیگری دارد . مجنون تو بود و سرگشته و حیران تو </font></p><p align="center"><font size="2">و اینك با همین دل عاشق به سویت می‏آیم زار و خسته و ناتوان . </font></p><p align="center"><font size="2">تو خود بگو از چه بگویم، </font></p><p align="center"><font size="2">از اندوه فراق عاشقی؟ ! از حیرت و سرگردانی؟ ! </font></p><p align="center"><font size="2">از دردناكی عذاب آخرت بنالم یا بر غفلت‏های خویش بگریم . </font></p><p align="center"><font size="2">از طول مدت آن بلا زاری كنم یا از نفس خویش شاكی شوم . </font></p><p align="center"><font size="2">از فاصله خویش با تو ناله كنم یا از حسرت همراهی تو با دوستان بمیرم! </font></p><p align="center"><font size="2"><strong>مهربان من</strong>! قسم به مهر تو</font></p><p align="center"><font size="2">اگر مرا با دشمنانت‏ به سخت‏ترین عذاب‏ها تادیب كنی صبر می‏كنم ملالی نیست، </font></p><p align="center"><font size="2">اما اگر مرا به فراق خویش فرمان دهی صبوری نتوانم كرد، </font></p><p align="center"><font size="2">پس به هر عذابی مرا جزا ده به غیر از عذاب فراق خویش . </font></p><p><font size="2"></font></p></strong>سلام به دوستان عزیز<br />بنده<em>&nbsp;</em><strong>مریم سعادت</strong> هستم.<br />با عنایت به لطف جناب آقای<strong> فرهادی</strong> از این به بعد من هم یکی از مدیران وبلاگ<br /><strong><font color="#006633">منتظران مهدی موعود</font></strong> هستم.امید وارم با یاری خدا بتونم از پس این کار بر بیام و محبت آقای <strong>فرهادی</strong> رو با<br />مطالب ارسالی خودم  جبران کنم.واین هم اولین مطلب من..........</font> text/html 2007-03-22T08:33:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com یه منتظر سال نو مبارک** http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/50 <p align="center"><span lang="FA" dir="rtl" style="COLOR: olive"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#000033"><strong>سلام دوستان عزیز و همراه همیشگی خودم</strong></font></font></span></p><p align="center"><span lang="FA" dir="rtl" style="COLOR: olive"><font face="Arial" color="#cc9966" size="3"><font color="#000033"><strong></strong></font></font></span></p><p align="center"><span lang="FA" dir="rtl" style="COLOR: olive"><font face="Arial" color="#cc9966" size="3"><font color="#000033"><strong>امسال سر سفره هفت سین قشنگتون</strong></font> </font></span></p><p align="center"><span lang="FA" dir="rtl" style="COLOR: olive"><font face="Arial" color="#006633" size="3"><strong><font color="#ff3300">::-:*</font>اللهم عجل لولیك الفرج<font color="#ff3300">*:-::</font></strong></font></span></p><p align="center"><span lang="FA" dir="rtl" style="COLOR: olive"><font face="Arial" color="#000033" size="3"><strong>یادتو نره<img alt="Smiley" src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/71.gif" border="0" /></strong></font></span></p><p align="center"><span lang="FA" dir="rtl" style="COLOR: olive"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#cc9966"><img style="WIDTH: 313px; HEIGHT: 362px" height="362" alt="بهار" hspace="0" src="http://razeno.com/pic/hbgfjfgjf.JPG" width="313" align="bottom" border="0" /></font></font></font></span></p><p align="center"><strong><font size="2">بوی باران  ; بوی سبزه ;  بوی خاک</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2">شاخه های شسته ;  باران خورده ; پاک</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2">آسمان آبی و ابر سفید ,  برگهای سبز بید </font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2">عطر نرگس ,  رقص باد           نغمه شوق پرستوهای شاد</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2">خلوت گرم کبوترهای مست  </font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2">نرم نرمک می رسد اینک بهار</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2">خوش به حال روزگار</font></strong></p><p align="center"><br /><img style="WIDTH: 413px; HEIGHT: 394px" height="394" hspace="0" src="http://dl7.glitter-graphics.net/pub/59/59597qskkiq4q0q.gif" width="413" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"><strong> کاش در سال 86 ... </strong></p><p align="center"><strong>            </strong></p><p align="center"><strong>کاش عینک بدبینی مان در سال 86 بشکند. </strong></p><p align="center"><br /><strong>کاش گام هایمان ، در سال 86 از زمان عقب نماند.    </strong></p><p align="center"><br /><strong>کاش از محتویات قلبمان فقط عشق واقعی را با خود به سال86ببریم. </strong></p><p align="center"><br /><strong>کاش در سال 86 ، اگرهای زندگیمان به اتمام برسد. </strong></p><p align="center"><br /><strong>کاش دغدغه های ذهنمان در سال 86 فرصتهای از دست داده نباشد. </strong></p><p align="center"><br /><strong>کاش سال 86 ، سال توقف غیبت ها و بدگوییهایمان باشد. </strong></p><p align="center"><br /><strong>کاش خوابهایمان در سال 86 کابوس فرار از خودمان نباشد. </strong></p><p align="center"><br /><strong>کاش در سال 86 کینه را از قلبهایمان بزداییم. </strong></p><p align="center"><br /><strong>کاش در سال 86 آرزویمان شکستن پای رقیبمان نباشد. </strong></p><p align="center"><br /><strong>کاش سال 86 ، سال رسیدن به آرزوهای نرسیده مان باشد.</strong> </p><p align="center"><br /><font size="3">-::-<strong>کاش <font color="#009933">امام زمان</font> امسال بیاد</strong>-::-</font></p><p align="center"><br />کاش کاش کاش........</p><p align="center"><br /><strong><font size="2">ایام به کامتان  و سلامتیتان برقرار باد<br />  نوروزتان مبارکباد<img alt="Smiley" src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/61.gif" border="0" /></font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2">زمستان میرود و بهار می آید و همه چیز نو میشود </font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2">و تنها چیزی که میماند  دوستیه بین ماست که می ماند</font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2"></font></strong></p><p align="center"><strong><font size="2">عیدت مبارک و دلت شاد و لبت خندان باد در کنار خانواده و دوستان</font></strong></p> text/html 2007-03-08T22:33:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com یه منتظر اربعین عشق http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/48 <div class="posts" style="FONT-WEIGHT: bold">اربعین عشق</div><div class="posts">كربلا، حجت است؛ برای همة آن‌هایی كه نتوانستن یا نمی‌شود را فریاد می‌ زنند اتمام حجت است<br /><br />كربلا از نظر گاه سِنّی، می‌تواند از هر نظر الگو باشد و تقریباً هركس در كربلا می‌تواند الگوی سنّی خود را بیابد. نوجوانان، قاسم را، جوانان میانسال، علی اكبر را، پیران، حبیب‌بن مظاهر را، زنان زینب (س) را وحتی كودكان، اصغر را. <br /><br />همة رنگ‌ها دركربلا یافت می‌شوند: سیاه مانند جُون، غلام ابوذر و سفید، مانند اَسْلَم تركی. همة گروه‌های اجتماعی نیز گویی دركربلا نماینده دارند: معلّمان، بازاریان، تازه ایمان آورندگان، غلامان و ….<br /><br />كربلا، پایان بخش سردرگمی و بلاتكلیفی است. تكلیف همه، پس از كربلا است. اگر بپذیریم كه كربلا هر روز در ما اتفاق می‌افتد، هر روز، حسین خوبی‌ها و پاكی‌ها به كربلای قلب ما می‌آید و یزید گناه و زشتی درمقابلش صف‌آرایی می‌كند.<br /><br />امام حسین (ع) در گودال قتلگاه و در زیر بارانی از سنگ و تیر و نیزه و شمشیر نیز با آهنگی كه آرامش و اطمینان در آن موج می‌زند، زمزمه می‌كند: «خدایا! این همه، برای تو و پاسداری از حریم دین فرستادة تو است.»<br /><br />وقتی غروب عاشورا، آخرین سر از حلقومی تشنه بریده شد و خیمه‌ها در كام شعله فرو رفت و غارتگران از گوشواره و وسائل و اسباب دختركان و كودكان بی‌پناه نیز پروا نكردند، به نظر می‌رسید، همه چیز تمام شده است و عمر سعد و سپاهش، پیروز از این میدان وعرصه‌اند. اما وقتی كه اسیرانِ كربلا را به كوفه بردند، فریاد امام سجاد (ع) و سخنان زینب و ام كلثوم( س) ، فضا را دگرگون كرد. وقتی كه خطبة شكوهمند حضرت زینب (س) طنین انداخت، همه چیز دگرگون شد. انقلاب كربلا در قامت زینب(س) جوانه زد، شكفت، بالید و به ثمر رسید.<br /><br />انقلاب كربلا، . زندگی، زایندگی و فزایندگی خویش و دریك كلمه «كوثر» بودن خویش را مدیون كاروان سرافراز اسیران بود.<br /><br />اسلام با كربلا، حیات دوباره یافت. هیچ حركتی در تاریخ اسلام به اندازة كربلا، زداینده غبارها و تیرگی‌ها از چهرة اسلام نبوده است. غبارهایی چون: بازگشت به فرهنگ نژادی و قومی، زرپرستی و ثروت اندوزی، تباهی اخلاقی و روحی و .....<br /><br />كربلا، فشرده‌ترین كلاس تاریخ با درس‌هایی عمیق است. دراین حادثه، هم مهربانی و عطوفت و هم جنایت و شقاوت در اوج است: این سو، اشك و استغاثه و زمزمة شبانه و آن سو رذالت و پستی است: دركربلا، همة‌ انسان‌، در زیباترین و زشت‌ترین چهرة ممكن ایستاده است.<br /><br />در كربلا، انسان در نهایت شگفتی، با همة چهره و وجود خویش ایستاده است: زن همپای مرد، كودك در كنار پیر، فرزند جوان در كنار مادر، پدر در كنار فرزند، برادر همدوش برادر. و چه درس بزرگی است كه زن، راهِ نیمه تمام مرد را كمال می‌بخشد و پیامبر خونِ شهید و رسول مظلومیت برادر می‌شود.<br /><br /><br />مثل عاشورائی<br /><br />ما اهل كوفه نیستیم، امام تنها بماند.<br /><br />تناقض در رفتار ، نیرنگ و تزلزل، سركشی در برابر فرمانرمایان، فرصت طلبی، اخلاق ناپسند، آزمندی و شایعه پذیری بخشی از ویژگی‌های مردم كوفه است. امام علی(ع)، امام مجتبی (ع)، مسلم بن عقیل و سیدالشهدا(ع) هر یك به گونه‌ای بی‌وفایی و سست عهدی كوفیان را تجربه كردند.<br />این عبارت از شعرهای مردم ما است و در زمان انقلاب و جنگ تحمیلی زیاد به كار برده می‌شد. <br /></div><br /><div style="TEXT-ALIGN: left"></div><div style="DIRECTION: rtl"><div class="posts">منبع:</div><div class="posts"><a href="http://avini222.persianblog.com/">http://avini222.persianblog.com/</a></div></div> text/html 2006-10-14T06:40:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com یه منتظر قـدر و علی (ع) http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/47 <div class="title"></div><p align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">السـلام علیک یـا امیـر المـومنیـن</font></p><p align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">یـا مولای عشـق</font></p><p align="center"><img hspace="0" src="http://tinypic.com/2s0eot3.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"></font></p><p align="justify"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5"></font></p><p align="justify"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">  آن غلافی را که بر کوثر زدند</font></p><p align="justify"><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="5">                                تیـغ آن را بـر سـر حیـدر زدند</font></p><p align="justify"> </p><p align="center"><font face="Arial" color="#000080" size="5"><strong>شکستن فرق عدالت و </strong></font></p><p align="center"><strong><font face="Arial" color="#000080" size="5"></font></strong></p><p align="center"><font face="Arial" size="5"><strong><font color="#000080">به <font color="#ff0000">خون</font> نشستن</font> <font color="#ff9900">خورشید</font> <font color="#339966">امامت</font></strong></font></p><p align="center"><strong><font face="Arial" color="#339966" size="5"></font></strong></p><p align="center"><font face="Arial" size="5"><strong>حضرت علی (ع)</strong></font></p><p align="center"><strong><font face="Arial" size="5"></font></strong></p><p align="center"><font face="Arial" color="#000080" size="5"><strong>بر تمامی شیعیان و محبان آنحضرت تسلیت باد</strong></font></p><p align="center"><img hspace="0" src="http://tinypic.com/2zh39k8.jpg" align="baseline" border="0" /></p><p align="center" /><p align="center"><font size="2"><strong></strong></font></p><p align="justify"><font size="2">شب‌های قدر، عالی‌ترین لحظات برای پیوند بنده و خالق و بهترین فرصت برای اندیشه در جهت بازگشت به خویشتن در اوج غرق گشتگی در دنیای مادی است. <br />آنان كه مأمن و پناهگاه امنی برای توسل می‌جویند، آماده شده‌اند تا در شب های دل كندن از هر آنچه انسان را به پستی و فراق از اصل كشانده، رهایی یابند و همچون آیینه‌ای، مهیا و آماده تجلی نور حق و خداشناسی شوند. </font></p><p align="center"><font size="2">از همه ی دوستان بزرگوار در این لیالی آسمانی</font></p><p align="center"><font size="2"><strong>عاجزانه التماس دعا دارم</strong> <img alt="Smiley" src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/48.gif" border="0" /></font></p> text/html 2006-09-23T08:39:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com یه منتظر رمضان ماه مهمانی خدا http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/46 <p align="center"><font size="4"> ...:::...<img hspace="0" src="http://www.herat.co.uk/mnajat/bismillah.gif" align="baseline" border="0" />...:::...</font></p><p align="center"><font size="2"><strong><img style="WIDTH: 437px; HEIGHT: 315px" height="315" hspace="0" src="http://tinypic.com/eapblw.jpg" width="437" align="baseline" border="0" /></strong></font></p><p align="center"><font size="2"><strong>سلام  </strong></font></p><p align="center"><font size="2"><strong>  به به چه بوی خوشی میاد . بوی ماه رمضان . ماه مهمانی خدا ، ماه ضیاقت العشق ، ماه بزم و عاشقی ، ماه . . .</strong> </font></p><p align="center"><font size="2">دگر بار رمضان فرا رسیده است،ماه عبادت وعبودیت، تقویم مطهر مناجات و اجابت ، روزهای برتراز ایام خاكی گذران ولیالی عزیزتر از همه شبهای تاریـك عالم سفره مهر و عطوفت خداوندی گسترده و دروازهای <strong>&quot;&quot; الی رفیق الاعلی &quot;&quot;</strong> به منتهای رحمت گشاده و عطر سبز نجیب <strong>&quot;&quot; بهار دوست &quot;&quot;</strong> درهر سر او آشیانی منتشر.</font></p><p align="center"><font size="2">رمضان ، شور عارفانه ای در ایمانداران قبیله های ندبه و سجود می انگیزد و قنوتهای حاجت آنان را به <strong>&quot;&quot; باران بشارت وفضل الهی &quot;&quot;</strong> سیراب می سازد و سحرگاهان وصل و پیوند ، حلقه  خلسه زلال  دلهای منتظر را بر گردا گرد حرم امن ربوبی برپای می دارد .<br /></font></p><p align="center"><font size="2">رمضان ، مفتاح نورانی شعورهای مغفول وقلبهای مقفولی است كه در ثانیه های روزمرگی وعادتهای پرتكرار سخیف زمینی <strong>&quot;&quot;زنگ كهنگی&quot;&quot;</strong> زده اند و در چنین آناتی حسن ریز،مثل یـك شاخه گل خواهند شكفت . و لیلة القدر مشعشع <strong>&quot;&quot;ضیافت العشق &quot;&quot;</strong>حضرت سبحان (جل جلاله) را برصحیفه دل سالكان حـك خواهند داشت و با قلم موی اعجاز سوز راز و نیاز كارنامه اصحاب الیمینی، نصیب متمسكین خویش خواهد داشت و آنان رابه استنشاق جانانه<strong>&quot;&quot; نسائم الرحمه &quot;&quot;</strong> ایزدی توفیق خواهد بخشید<br /></font></p><p align="center"><font color="#000099" size="2"><strong> .... خداوندا در این رمضان ما را رمضانی کن .....</strong></font>  </p><p /><p /> text/html 2006-09-15T04:39:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com یه منتظر حرفهای دلم http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/45 <p align="center"><font size="4"> ...:::...<img hspace="0" src="http://www.herat.co.uk/mnajat/bismillah.gif" align="baseline" border="0" />...:::...</font></p><p align="center"><img style="WIDTH: 428px; HEIGHT: 235px" height="235" hspace="0" src="http://popkids.persiangig.com/image/goleyasezahra%201.jpg" width="428" align="baseline" border="0" /></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بدون هیچ مقدمه ای حرفمو شروع میکنم . چرا که معتقدم برای صحبت و درد دل کردن با معشوق نیاز به هیچ مقدمه ای ندارد . <br />مولای و محبوبم سلام سلام سلام .......<br />یادم مى‏آید مادربزرگ همیشه مى‏گفت ما هر روز معشوقمان را مى‏بینیم چرا كه اگر نبینیمش سوى چشمانمان را از دست مى‏دهیم، آره من نیز هر روز تو را مى‏بینم اما براستى به كدام چهره‏اى و در كدامین جامه كه هر روز تو را زیارت مى‏كنم كه هیچگاه سعادت شناخت تو را ندارم؟ <br />باز هم از جا برمى‏خیزم، به آب دیده وضو مى‏كنم و سماتى بر سماء مى‏خوانم تا تسكین دل دردمندم باشه دعایى كه به گفته مادربزرگ فرجت را نزدیكتر مى‏سازد. به هر حال نمى‏توانم دلتنگى نكنم زیرا با همه دردها و ناراحتیهایى كه در بردارد براى من دوست داشتنى است دیگر اشك مجالم نمى‏دهد و قطرات آن كه از عمق وجودم سرچشمه گرفته‏اند بر شیارهاى مورب گونه‏هایم سرازیر مى‏شوند و قلبم را از هر چه غیر از توست مى شویند . قلب من خواه‏ با مرگ بخاطر تو پر شود خواه با انتظار براى تو ! فرقى نمى‏كند، در این هر دو ابدیت عشق تو برپاست ! <br />براستى تو كیستى؟ <br />تو كه در كنارم هستى بى‏آنكه تو را ببینم یا حداقل بشناسم، تو كه غالبا دیدارت مى‏كنم ! تو كیستى كه وقتى با تو صحبت مى‏كنم سكوت مى‏كنى و هیچ بر زبان نمى‏آورى ولى به اعماق قلبم نفوذ كرده و آنجا با من سخن مى‏گویى؟! <br />بگو براستى تو كیستى؟ <br />چگونه‏اى؟ <br />كجائى؟ <br />چه وقت مى‏آیى؟ <br />آن زمان كه گل ستاره‏ها پرپر شدند؟ <br />آن زمان كه همه رؤیاهاى درخشان پرنده‏اى شدند و پر كشیدند؟ <br />آن زمان كه تبر مرگ بر خاكم افكند و طاق آسمان فرو ریخت؟ <br />آن زمان مى‏آیى؟ <br />نه نه، چه عذاب‏آور است و چه تلخ و ناگوار، با من اینگونه نامهربان مباش و بیا، <br />بیا و درد مرا درمان كن !<br />یادتون باشه جواب سلام واجبه هاااااااا </font></p><p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><img hspace="0" src="http://popkids.persiangig.com/image/goleyasezahra%202.jpg" align="baseline" border="0" /><br /></font></p> text/html 2006-09-06T05:39:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com یه منتظر میلاد نور و رحمت http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/44 <p><font size="4">                ...:::...<img hspace="0" src="http://www.herat.co.uk/mnajat/bismillah.gif" align="baseline" border="0" />...:::...</font></p><p /><p align="center"><font size="2"><strong><font color="#ff6600">نیمه شعبان است<br /></font></strong>وصدای سبز پای بهار می آید<br />زمزمه روشن عندلیبان وصل می وزد<br />نبض حضور منتشر شقایق در رگه های خشك غیرت زمین می تپد<br />و از مجمع اهل بیت گل سرخ ، رایحه دلاویز دیگری جاده های خاكی زمان را خوشبو می دارد<br /><strong><font color="#ff6600">نگــــــــارا</font><br /></strong>روایت هجر تو<br />قصه العشق لا انفصام لها<br />همه لحظه های ماست ، دیگر اكنون<br />منتظران و چشم انتظارانت را به نگاهی و اشاره ایی و دعایی بنواز</font></p><p align="center"><font size="2"><img style="WIDTH: 351px; HEIGHT: 262px" height="262" hspace="0" src="http://tinypic.com/dqr9e1.jpg" width="351" align="baseline" border="0" /></font></p><p align="center"><br /><strong>انشا الله این آخرین شعبان انتظارمونه</strong></p><p align="center"><strong>یعنی میشه من تا ظهور آقا زنده مونم؟</strong></p><p align="center"><strong>یعنی میشه من یکی از اصحاب آقا باشم؟</strong></p><p align="center"><strong>یعنی میشه چشمهای من به جمال آقا روشن بشه؟</strong></p><p align="center"><strong>یعنی میشه آقا بیاد  و این همه ظلم تموم بشه؟</strong></p><p align="center"><strong>یعنی میشه............</strong></p><p align="center"><font style="BACKGROUND-COLOR: #663333"><font color="#66ffff">&lt;&lt;</font><strong><font color="#00ffcc">اللهم عجل لولیک الفرج....آمین</font><font color="#66ffff">&gt;&gt;</font></strong></font></p><p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#cc3300" size="2">عزیزان من</font></strong></p><p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#cc3300" size="2"> منو امام رضا طلبیده اگه خدا بخواد رهسپارم</font></strong></p><p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#cc3300" size="2">انشا الله همه آرزو مندا به آرزوشون برسن صدقه سر اونا ما هم به یه نون و نوایی برسیم</font></strong></p><p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#cc3300" size="2">من که نیستم بی معرفتی نکنین بیاین نظر بدیناااااا</font></strong></p><p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#cc3300" size="2">وبلاگمو تنها نزارین</font></strong></p><p align="center"><strong><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" color="#cc3300" size="2">خدا حافظ همگی</font></strong></p> text/html 2006-08-29T04:38:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com یه منتظر میلاد سه پاره خورشید http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/43 <div class="title"><font size="4">               ...:::...<img hspace="0" src="http://www.herat.co.uk/mnajat/bismillah.gif" align="baseline" border="0" />...:::...</font></div><p align="center"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0"><tbody><tr><td align="center" colspan="2"><a href="?pic=2hs5afk"><img style="WIDTH: 415px; HEIGHT: 279px" height="279" alt="Image hosting by TinyPic" src="http://tinypic.com/2hs5aa0.jpg" width="415" border="0" /></a></td></tr><tr><td height="10"></td></tr><tr><td align="center" colspan="2" height="10"></td></tr></tbody></table></p><p align="center"> <font size="2"><strong><font color="#0000ff">میلاد با سعادت سه پاره خورشید نبوی (ص)</font> <br /> <br /><font color="#ff0000">امیرلحظات بی پایان نیایش حضرت ابا عبد الله الحسین (ع)<br /></font> <br /><font color="#00ff00">ماه رخشان حیدری خصال حضرت اباالفضل العباس (ع)<br /></font> <br /><font color="#ff9900"><font color="#ff6600">زینت دهنده سجده گاه عاشقان حضرت امام سجاد (ع)</font> <br /></font> <br /><font color="#0000ff">بر محبان و عاشقان  اهل بیت تبریـك و تهنیت باد</font></strong></font></p><p align="center"><strong><font color="#0000ff" size="2"><img src="http://smileys.smileycentral.com/cat/16/16_14_36.gif" align="bottom" border="0" /><img src="http://smileys.smileycentral.com/cat/16/16_14_36.gif" align="bottom" border="0" /><img src="http://smileys.smileycentral.com/cat/16/16_14_36.gif" align="bottom" border="0" /><img src="http://smileys.smileycentral.com/cat/16/16_14_36.gif" align="bottom" border="0" /><img src="http://smileys.smileycentral.com/cat/16/16_14_36.gif" align="bottom" border="0" /><img src="http://smileys.smileycentral.com/cat/16/16_14_36.gif" align="bottom" border="0" /><img src="http://smileys.smileycentral.com/cat/16/16_14_36.gif" align="bottom" border="0" /><img src="http://smileys.smileycentral.com/cat/16/16_14_36.gif" align="bottom" border="0" /><img src="http://smileys.smileycentral.com/cat/16/16_14_36.gif" align="bottom" border="0" /><img src="http://smileys.smileycentral.com/cat/16/16_14_36.gif" align="bottom" border="0" /><img src="http://smileys.smileycentral.com/cat/16/16_14_36.gif" align="bottom" border="0" /><img src="http://smileys.smileycentral.com/cat/16/16_14_36.gif" align="bottom" border="0" /></font></strong></p><p align="center"><font size="4"><font face="Times New Roman"><strong>حلـول ماه پـربـرکت شعـ</strong></font><font face="Times New Roman"><strong>بـان</strong></font></font></p><p align="center"><strong><font face="Times New Roman"><font size="4">ماه دعا و مناجات ، ماه استغفار و توبه ، <strong><font face="Times New Roman">ماه عبودیت و بندگی</font></strong></font></font></strong></p><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" size="4">بر دلدادگان حضرت دوست تبریک و تهنیت باد</font></strong></p><p align="center"><font color="#3366ff"><strong>به این امید که توفیق یابیم در این ماه </strong></font></p><p align="center"><font color="#3366ff"><strong>چراغ « ذكر » و شمع « یاد » در شبستان دلمان روشن  </strong></font></p><p align="center"><font color="#3366ff"><strong>و ظلمت گناه و غفلت ، از زاویه قلبمان ، بزدائیم</strong></font> </p> text/html 2006-08-22T05:38:00+01:00 goleyasezahra.mihanblog.com یه منتظر واقعیت بعثت درر نگاه شیعه http://goleyasezahra.mihanblog.com/post/42 <p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#0033ff" size="2"><font face="impact" color="#cc0000" size="6">              <img hspace="0" src="http://www.herat.co.uk/mnajat/bismillah.gif" align="baseline" border="0" /></font></font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#0033ff" size="2"><font face="impact" color="#cc0000" size="6">   <img alt="Smiley" src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/61.gif" border="0" /><font color="#ff6600">عید بر همه شما مبارک</font><img alt="Smiley" src="http://mihanblog.com/public/public/mihan_files/smilies/61.gif" border="0" /></font></font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#0033ff" size="2"><font face="impact" color="#cc0000" size="6"></font></font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#0033ff" size="2"><font face="impact" color="#cc0000" size="6">ماجراى بعثت‏</font> بدان گونه كه قبلا گذشت موضوعى نبود كه یك فرد مسلمان معتقد به آن <img style="WIDTH: 324px; HEIGHT: 278px" height="278" alt="عید مبعث مبارک باد/وبلاگ دلسوخته" hspace="0" src="http://www.tebyan.net/Monasebat/84/06/image/pic-big/w_mabas84_11.jpg" width="324" align="right" border="0" />باشد، و پى‏برد كه خاتم انبیا چگونه به مقام عالى پیغمبرى رسیده است. ما پس از بررسى‏هاى لازم از مجموع نقل‏ها به این نتیجه رسیده‏ایم كه آنچه در منابع شیعه و احادیث‏خاندان نبوت رسیده است، واقعیت‏بعثت را چنان روشن مى‏سازد كه هیچ یك از اشكالات گذشته مورد پیدا نمى‏كند. </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">از جمله احادیثى كه بازگو كننده حقیقت‏بعثت است و آغاز وحى را به خوبى روشن مى‏سازد، روایتى است كه ذیلا از لحاظ خوانندگان مى‏گذرد: </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">پیشواى دهم ما حضرت امام هادى (علیه السلام) مى‏فرماید: «هنگامى كه محمد (صلى الله علیه و آله) ترك تجارت شام گفت و آنچه خدا از آن راه به وى بخشیده بودبه مستمندان بخشید، هر روز به كوه حراء مى‏رفت و از فراز آن به آثار رحمت پروردگار مى‏نگریست، و شگفتى‏هاى رحمت و بدایع حكمت الهى را مورد مطالعه قرار مى‏داد. </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">به اطراف آسمان‏ها نظر مى‏دوخت، و كرانه‏هاى زمین و دریاها ، دره‏ها ، دشت‏ها و بیابان‏ها را از نظر مى‏گذرانید، و از مشاهده آن همه آثار قدرت و رحمت الهى، درس عبرت مى‏آموخت. </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">ازآنچه مى‏دید، به یاد عظمت‏خداى آفریننده مى‏افتاد. آن گاه با روشن بینى خاصى به عبادت خداوند اشتغال مى‏وزید. چون به سن چهل سالگى رسید خداوند نظر به قلب وى نمود، دل او را بهترین و روشنترین و نرمترین دلها یافت. </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">در آن لحظه خداوند فرمان داد درهاى آسمان‏ها گشوده گردد. محمد (صلى الله علیه و آله) از آنجا به آسمان‏ها مى‏نگریست، سپس خدا به فرشتگان امر كرد فرود آیند، و آنها نیز فرود آمدند، و محمد (صلى الله علیه و آله) آنها را مى‏دید. خداوند رحمت و توجه مخصوص خود را از اعماق آسمان‏ها به سر محمد (صلى الله علیه و آله) و چهره او معطوف داشت. </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">در آن لحظه محمد (صلى الله علیه و آله) به جبرئیل كه در هاله‏اى از نور قرار داشت نظر دوخت. جبرئیل به سوى او آمد و بازوى او را گرفت و سخت تكان داد و گفت: اى محمد! بخوان. گفت چه بخوانم؟ «ما اقرا»؟ </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">جبرئیل گفت: «نام خدایت را بخوان كه جهان و جهانیان را آفرید. خدائى كه انسان را از ماده پست آفرید (نطفه). بخوان كه خدایت‏بزرگ است. خدائى كه با قلم دانش آموخت و به انسان چیزهائى یاد داد كه نمى‏دانست‏». پیك وحى، رسالت‏ خود را به انجام رسانید، و به آسمان‏ها بالا رفت. محمد (صلى الله علیه و آله) نیز از كوه فرود آمد. از مشاهده عظمت و جلال خداوند و آنچه به وسیله وحى دیده بود كه از شكوه و عظمت ذات حق حكایت مى‏كرد،بى‏هوش شد، و دچار تب گردید. </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">از این كه مبادا قریش و مردم مكه نبوت او را تكذیب كنند، و به جنون و تماس با شیطان نسبت دهند، نخست هراسان بود. او ازروز نخست‏خردمندترین بندگان خدا و بزرگترین آنها بود. هیچ چیز مانند شیطان و كارهاى دیوانگان و گفتار آنان را زشت نمى‏دانست. </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">در این وقت‏خداوند اراده كرد به وى نیروى بیشترى عطا كند، و به دلش قدرت بخشد. بدین منظور كوه‏ها و صخره‏ها و سنگلاخها رار براى او به سخن در آورد. به طورى كه به هر كدام مى‏رسید، به وی اداى احترام مى‏كردند. و مى‏گفت: السلام علیك یا حبیب الله! السلام علیك یا ولى الله! السلام علیك یا رسول الله! اى حبیب خدا مژده باد كه خداوند تو را از همه مخلوقات خود، آنها كه پیش از تو بوده‏اند، و آنها كه بعدها مى‏آیند برتر و زیباتر و پرشكوه‏تر و گرامى‏تر گردانیده است. </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">از این كه مبادا قریش تو را به جنون نسبت دهند، هراسى به دل راه مده. زیرا بزرگ كسى است كه خداوند جهان به وى بزرگى بخشد، و گرامى بدارد! بنابراین از تكذیب قریش و سركشان عرب ناراحت مباش كه عنقریب خدایت تو را به عالى‏ترین مقام خواهد رسانید، و بالاترین درجه را به تو خواهد داد. </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">پس از آن نیز پیروانت‏به وسیله جانشین تو على بن ابیطالب (علیه السلام) ازنعمت وصول به دین حق برخوردار خواهند شد، و شادمان مى‏گردند. دانش‏هاى تو به وسیله دروازه شهر حكمت و دانشت على بن ابیطالب در میان بندگان و شهرها و كشورها منتشر مى‏گردد. </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">به زودى دیدگانت‏به وجود دخترت فاطمه (سلام الله علیها) روشن مى‏شود، و از وى و همسرش على، حسن و حسین كه سروران بهشتیان خواهند بود، پدید مى‏آیند. </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">عنقریب دین تو در نقاط  مختلف جهان گشترش مى‏یابد. دوستان تو و برادرت على پاداش بزرگى خواهند یافت. لواى حمد را به دست تو مى‏دهیم، و تو آن را به برادرت على مى‏سپارى. پرچمى كه در سراى دیگر همه پیغمبران و صدیقان و شهیدان در زیر آن گرد مى‏آیند، و على تا درون بهشت پرنعمت فرمانده آنها خواهد بود. </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000"><font size="2">من در پیش خود گفتم: «خدایا! این على بن ابیطالب كه او را به من وعده مى‏دهى كیست؟ آیا او پسر عم من است؟ ندا رسید اى محمد! آرى، این على بن ابیطالب برگزیده من است كه به وسیله او این دین را پایدار مى‏گردانم، و بعد از تو برهمه پیروانت‏برترى خواهد داشت.</font><sup><font size="2"> (13) </font></sup></font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">در این حدیث همه چیز راجع به آغاز كار پیغمبر گفته شده است. جاى تعجب است كه مفسران اسلامى به خصوص مفسران شیعه از این حدیث‏ شریف و نقل آن درتفسیر سوره اقرا غافل مانده‏اند، با اینكه نكات جالب و تازه‏اى از تاریخ حیات پیغمبر را بازگو مى‏كند، كه مى باید مسلمانان از آن آگاه گردند. </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">ملاحظه مى‏كنید كه پیغمبر بدون هیچ گونه تشریفات مادى یا اشكالاتى كه در احادیث اهل تسنن بود، به مقام عالى پیغمبرى رسید. با قدم‏هائى شمرده و دیدى وسیع و قدرتى خارق العاده به خانه بازگشت. </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">همین كه وارد خانه شد پرتوى از نور و بوئى خوش فضاى خانه را فرا گرفت. خدیجه پرسید این چه نورى است؟ پیغمبر فرمود: این نور نبوت است. اى خدیجه! بگو لا اله الا الله و محمد رسول الله. سپس پیغمبر ماجراى بعثت را چنانكه اتفاق افتاده بود براى خدیجه شرح داد و افزود كه جبرئیل به من گفت: «از این لحظه تو پیغمبر خدائى‏». </font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000"><font size="2">خدیجه كه از سالها پیش هاله‏اى از نور نبوت درسیما درخشان همسر محبوب خود دیده و از كردار و رفتار و گفتار او هزاران راز نهفته و شادى بخش خوانده بود گفت: به خدا دیر زمانى است كه من در انتظار چنین روزى به سر برده‏ام، و امیدوار بودم كه روزى تو رهبر خلق و پیغمبر این مردم شوى.</font><sup><font size="2"> (14) </font></sup></font></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><sup><font color="#cc0000">                                                               </font></sup></span></p><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="FA" style="LINE-HEIGHT: 150%"><font color="#cc0000" size="2">بدین گونه محمد بن عبدالله برازنده‏ترین مردم قریش كه سوابق درخشان او نزد عموم طبقات روشن و از لحاظ ملكات فاضله و سجایاى اخلاقى و خصال روحى شهره شهر بود، برفراز كوه حراء از جانب خداوند یكتا به مقام عالى نبوت و رهبرى خلق برگزیده شد، و خاتم انبیا گردید.</font></span></p><p /><p dir="rtl" style="MARGIN: 6px 40px; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align="center"><font color="#cc0000"></font></p>